Výstava fotografií k 40. výročiu položenia základného kameňa sídliska Petržalka sa konala v priestoroch DK Zrkadlový háj od 4. júna do 15. septembra 2013. Po vernisáži výstavy prebehla diskusia o výstavbe Petržalky s Ing. Kamilom Beladičom (GIB), Ing. arch. Bohumilom Kováčom (FA STU) a Mgr. Petrom Szalayom (Ústav stavebníctva a architektúry SAV).

kurátor výstavy: Martin Kleibl
spolupráca: Kultúrne zariadenia Petržalky, MÚ Petržalka, GIB – Generálny Investor Bratislavy
materiály poskytli: Kamil Beladič, Karol Kleibl, Ľubo Stacho, Roman Delikát, Vladimír Kosorín, Jozef Tihányi, TASR, RTVS

 

     foto: Martin Kleibl

 

www.konduktor.sk
www.kumst.sk

info@konduktor.sk